Publication: KENPOKU ART 2016 Official Catalogue 2017

KENPOKU ART 2016 Official Catalogue. Contributed a text Through Geological and Temporal Layers - Kenpoku Contextualized on the Sea-side


Published by Seikatsu no Tomo Co., on March 31, 2017
Full colour, 252p (ISBN978-4-908429-09-5 C0070) , 2778JPY+tax
Texts by Junji Tanigawa, Chiaki Hayashi, Yukiko Shikata and Kodama Kanazawa (Directors and curators of Kenpoku Art)
Supervised by Fumio Nanjo (General Director) and KENPOKU ART Executive Committee

Participating artists
Norimizu Ameya, Song-Ming Ang, Nobutaka Aozaki, BCL, Daniel Buren, Zadok Ben-David, Michael Beutler, Oron & Ionat & Mike, CALAR.ink**, Saki Chikaraishi, Vincensius ‘Venzha’ Christiawan, Tiffany Chung, Composit, Isabelle Desjeux, Hiroshi Fuji, Takafumi Fukasawa*, Debbie Han, Takafumi Hara, Gojing-Maru Hayashi*, Katsuhiko Hibino, Ibaraki Design Promotion Conference*, Shinta Inoue, Aki Inomata, Interfering Floating Bodies**, Takashi Ishida, Kosho Ito, Hideo Iwasaki + metaPhorest, Ian Carlo Jaucian, Matthew Jensen, Jung Hye Ryun, Ilya & Emilia Kabakov, KatoMasudaSaitoIwasawa (KMSI)**, Yoichiro Kawaguchi, Keiko Kimoto, Mariko Kinoshita, Choi Jeong Hwa, Jun Kitazawa, Pius Sigit Kuncoro, Takamasa Kuniyasu, Le Thua Tien, Sandrine Llouquet, magma, Tea Mäkipää, Satoko Masuda, Shizuka Matsui*, Mieko Matsumoto, Soichiro Mihara, Katsuto Miyahara*, Akane Moriyama, Fumiaki Murakami*, Tohru Nakazaki, Yoichi Ochiai, Miki Okamura, Nipan Oranniwesna, Tuksina Pipitkul, Sudsiri Pui-Ock, Tawatchai Puntusawasdi, Rafaël Rozendaal, Sumito Sakakibara, Nitipak Samsen, Yu Sato, secca, Kazuyo Sejima, Mithu Sen, Ryota Shioya, Sound of TapBoard**, SPREAD, Yoshihiro Suda, Hiroshi Suzuki + Masato Ohki*, Shintaro Tanaka, teamLab, Tokyo University of the Arts, Shohei Tsuda, Elena Tutatchikova, Satoshi Uchiumi, Yuji Ueno, Vide Infra**, Pieter Vermeersch, Ei Wada, Zhan Wang, Wang Te-Yu, Etsuko Yakushimaru, Miki Yamamoto, Ken + Julia Yonetani, Keisuke Yunoki* (*Selected from open call, **Selected from Hackathon)

https://www.tomosha.com/book/b473061.html